Dé leverancier van bedrijfswagens
TEL. +31 (0)6 53 17 26 60

info en levering Bedrijfswagencentrum Het groene hart

Info & Levering
Bij het kopen van een “nieuwe” auto komt heel wat kijken. Zo moeten er diverse afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld garantie, aflevering, het maken van een testrit, een eventuele aankoopkeuring, financiering, sleutels, accessoires, etc. Wij raden u aan rustig de tijd te nemen en onderstaande uitleg, voorwaarden, mogelijkheden en verplichtingen rustig door te nemen. Dit om eventuele teleurstellingen en “verrassingen” achteraf te voorkomen.


Auto’s reserveren
Tot onze spijt is het niet meer mogelijk auto’s te reserveren c.q. vast te houden. Een auto is pas verkocht op het moment dat er een schriftelijke en ondertekende koopovereenkomst tot stand is gekomen. Tot die tijd zal het betreffende voertuig voor verkoop beschikbaar blijven en kan het mogelijk ook verkocht worden. Indien u van ver komt, raden wij u aan ons vooraf telefonisch te benaderen. Wij kunnen, indien gewenst uw mobiele nummer noteren voor het geval de auto tussentijds wordt verkocht.


Proefritten Informatie & levering
Een proefrit c.q. testrit behoort eventueel tot de mogelijkheden. Hieraan zijn echter, door minder leuke ervaringen uit het verleden, voorwaarden verbonden. Als eerste willen wij een persoonlijke ontmoeting, waarin alle aspecten met u worden besproken. Wanneer het verkoopgesprek dusdanig ver gevorderd is en er geen noemenswaardige aspecten zijn om een aankoop in de weg te kunnen staan, kan er, mits er op dat moment de gelegenheid voor is, een proef- of testrit worden gemaakt. Indien u uitsluitend even wilt testen of een bepaald type auto überhaupt bevalt, verzoeken wij u contact op te nemen met uw plaatselijke merkdealer. Uw merkdealer heeft speciale demoauto’s beschikbaar of kan deze voor u beschikbaar stellen. Gezien de risico’s tijdens het maken van een proefrit c.q. testrit vragen wij u om een stukje begrip voor deze regels en zullen wij uitsluitend proef- en/of testrijden wanneer de koop nagenoeg gesloten is.


Verplichtingen, behorend bij een proefrit
1: uw rijbewijs wordt gescand en gecontroleerd.
2: er wordt een digitale kopie opgeslagen in onze administratie.
3: er wordt een proefritformulier ingevuld en getekend met daarop de tijd en datum zodat wij eventuele bekeuringen kunnen traceren.


Inruilindicatie
Het is mogelijk om u een telefonische inruilindicatie te geven van uw huidige voertuig. Wij geven u echter geen definitieve prijs maar een richtprijs. In sommige gevallen kan de geschatte richtprijs ook lager uitvallen. Een inruilindicatie geven wij ongezien en wordt vaak binnen enkele minuten geschat, terwijl een daadwerkelijke taxatie veel langer zal duren. Deze inruilindicaties geven wij uitsluitend telefonisch en per mail. Gezien de grote hoeveelheid aanvragen is het helaas te tijdrovend iedere taxatie per mail af te handelen.

 

Garantie
Jaarlijks verkopen wij ongeveer 200 auto’s, die door het hele land worden geleverd van Groningen tot Maastricht en van Terneuzen tot Texel. Ongeveer 90% van al onze klanten komt dan ook niet uit onze regio. Daar het kopen via internet de laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen adverteren wij met internet meeneemprijzen.


Aankoopkeuring
Een onafhankelijke aankoopkeuring, welke wordt uitgevoerd door DEKRA Nederland, behoort tot de mogelijkheden. Alle informatie over deze aankoopkeuring vindt u op de volgende link:

www.dekra.nl

Het telefoonnummer van DEKRA Nederland is: 0900-3357265. Een ANWB of merkdealer aankoopkeuring is helaas niet mogelijk, vanwege het feit dat het dichtstbijzijnde ANWB keuringstation zich in Utrecht bevindt, en een merkdealer in sommige gevallen niet altijd geheel onafhankelijk is en er belang bij heeft zelf een auto aan u te verkopen. DEKRA is daarentegen geheel onafhankelijk en keurt op locatie. Vandaar deze keuze.


Financiering
Door ervaringen uit het verleden is het helaas niet meer mogelijk een auto aan te schaffen onder voorbehoud van een financiering. Op dat moment kunnen wij de auto niet meer verkopen en lopen we het risico, dat de financiering om welke reden dan ook wordt afgewezen, waardoor de koop niet plaats kan vinden, met alle gevolgen van dien. U dient dus eerst zelf een schriftelijk financieringsakkoord te krijgen van uw kredietverstrekker zodat u zeker weet dat u over het geld kunt beschikken alvorens u tot definitieve aankoop overgaat.


Inruilauto
Het is niet toegestaan uw inruilauto tussentijds zelf te verkopen, tenzij anders schriftelijk is vastgelegd op de koopovereenkomst. Mocht u met onze schriftelijke toestemming zelf uw inruilauto tussentijds verkopen geeft u dit geen recht op welke vorm van korting dan ook. Hierop zijn onze verkoopprijzen namelijk niet gebaseerd.


Mondelinge afspraken
Iedere (zonder enige uitzondering) mondeling gemaakte afspraak dient, mede door minder leuke ervaringen uit het verleden, schriftelijk te worden vastgelegd op de koopovereenkomst. U wordt zelf geacht nauwkeurig na te gaan of alles wat er mondeling is afgesproken schriftelijk is vastgelegd op de koopovereenkomst. Het is niet mogelijk om achteraf aan te geven dat er mondeling afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld een volle brandstoftank, de garantie/afwijkende garantie, bepaalde accessoires, het geven van een afleveringsbeurt, distributieriem, banden, onderhoudspunten, aankoopkeuring, poetsen, enzovoort. Achteraf zijn deze niet vastgelegde mondelinge afspraken niet te controleren door de directie, waardoor u geen recht heeft op nakoming van deze afspraken. Het is dus zeer belangrijk de koopovereenkomst goed te bestuderen alvorens u deze ondertekent.

 

Drukte
Gelet op het feit dat wij werken met een selecte groep medewerkers kunnen wij de verkoopprijzen voor u zo scherp mogelijk houden en hebben wij een directer contact met u als klant. Een bijkomend nadeel is echter, dat het mogelijkerwijs voor kan komen dat u niet direct geholpen kunt worden door één van onze medewerkers. Wij verzoeken u om een stukje begrip hiervoor en vragen u even geduld te hebben tijdens drukke periodes.


Korting
Door de enorme concurrentie op het internet zijn wij genoodzaakt ons aanbod zo scherp mogelijk aan te bieden. Gevolg hiervan is, dat wij doorgaans helaas geen korting meer kunnen geven, houd u hier rekening mee om teleurstelling te voorkomen.


Brandstof bij aflevering
Gezien wij in tegenstelling tot onze collega-bedrijven geen afleveringskosten berekenen worden onze auto’s niet afgetankt bij levering.


Betaling
Alvorens een auto daadwerkelijk wordt geleverd dient het volledige aankoopbedrag te zijn voldaan. Wij adviseren u met het oog op veiligheid het aankoopbedrag per bank te voldaan. Let wel, het bedrag moet op onze rekening zijn bijgeschreven op het moment van levering. Houd u rekening met een overboektermijn van één á twee werkdagen. Een eventuele spoedoverboeking is in het weekeinde helaas niet mogelijk.


Standaard accessoires
Wanneer er een gebruikte auto bij ons binnenkomt, kan het zo zijn dat er bepaalde standaard dingen ontbreken. Denk hierbij aan een radio, een bagage afdekhoes, een tweede sleutel, een gereedschapsetje enz. Deze zaken worden niet standaard door ons bijgeleverd, tenzij dit schriftelijk is vastgelegd in de koopovereenkomst.


Navigatiesysteem
Indien een voertuig is uitgerust met een navigatiesysteem, kan het zo zijn dat de bijbehorende navigatie cd/dvd niet aanwezig is, verouderd is of de Nederlandse wegen niet of niet volledig dekt. In dit geval kunnen wij u tegen kostprijs een recente navigatie cd/dvd bijleveren. Ook kan het voorkomen dat de autosoftware, inclusief het navigatiesysteem, in een andere taal staat ingesteld. In sommige gevallen (niet altijd) kan de merkdealer dit aanpassen en kunnen wij u dit tegen kostprijs aanbieden.


Sleutels
Informeert u tijdens het verkoopgesprek hoeveel sleutels er bij het voertuig aanwezig zijn. Indien er maar één sleutel aanwezig is, kunnen wij u een tweede of zelfs een derde sleutel tegen kostprijs bijleveren. Tot onze spijt wordt niet elk voertuig bij ons ingeleverd met alle sleutels. Wanneer er een voertuig binnenkomt met slechts één sleutel, wordt deze ook doorverkocht met slechts één sleutel, ongeacht of er vanaf de fabriek twee of meer sleutels werden bijgeleverd. Het komt regelmatig voor dat mensen hun reservesleutel zo goed opbergen dat deze later onvindbaar is, of bijvoorbeeld verloren gaat tijdens een verhuizing.


Accessoires
De uitvoeringsspecificaties van de aangeboden auto’s zijn zorgvuldig door ons aangegeven, echter onder het voorbehoud dat meer of minder accessoires nimmer tot een lagere of hogere prijs leiden.
Om teleurstellingen te voorkomen dient u voor het ondertekenen van de koopovereenkomst goed na te gaan of de voor u belangrijke accessoires ook daadwerkelijk op de auto aanwezig zijn. Door aankoop accepteert u de auto in zijn werkelijke specificaties.


Defect in het buitenland
Indien u zich met uw auto buiten Nederland bevind dient u een dusdanige reisverzekering af te sluiten welke uw auto (ook tijdens een klein defect) terug brengt naar Nederland. Reparaties welke zonder onze schriftelijke toestemming zijn uitgevoerd in het binnen of buitenland worden niet door ons vergoed.


Contact betreffende garantie gerelateerde vragen
Indien u contact wenst op te nemen in verband met garantie gerelateerde vragen verzoeken wij u dit per mail te doen. Wij verzoeken u een korte uitleg te geven over het eventuele probleem of uw vraag hierover. Degene die deze mails beantwoordt zal zijn uiterste best doen uw mail dezelfde dag nog te beantwoorden. Mocht het spoedeisend zijn, doet u er verstandig aan even te bellen zodra u de mail heeft verzonden. De reden van deze correspondentie d.m.v. mail is, dat alles schriftelijk is vastgelegd en alle opgeslagen correspondentie naderhand kan worden teruggelezen. Op deze wijze voorkomt men onduidelijkheden c.q. misverstanden. Mocht u om technische redenen of welke reden dan ook niet binnen twee werkdagen een reactie hebben ontvangen, dan is dit geen vrijbrief om zelf zonder onze schriftelijke toestemming stappen te ondernemen. Bij geen reactie dient u ons telefonisch te benaderen.


Inruil bod
Een inruil bod is uitsluitend geldig 7 dagen nadat u ons bedrijf heeft bezocht en u het betreffende inruil bod van ons heeft ontvangen. Ook kan het voorkomen dat de prijzen van de door ons aangeboden auto’s worden verlaagd op het internet, waardoor wij gedwongen zijn een lager inruilbedrag te geven om alsnog concurrerend te kunnen zijn. Zodra de deal is gesloten en de overeenkomst is opgemaakt staan de prijzen uiteraard vast
Indien er garantiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, worden de hieruit voortvloeiende reis, vervoer en overige overheadkosten niet door ons vergoed. Indien u van ver komt moet u zich realiseren dat het erg ongemakkelijk kan zijn wanneer er onverhoopt eventuele werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.


Garantie / Afleveringsbeurten
Eén van de belangrijkste items tijdens het zoeken naar een “nieuwe” auto is o.a. de prijs van de aangeboden auto en de daar bijbehorende garantie. Wij adverteren daarom tegen een zo laag mogelijk bedrag waarbij inruil mogelijk is. U kunt zo zelf een keuze maken wat voor u belangrijk is en zo bepaald u zelf de eindprijs van de aangeboden auto.


Fabrieksgarantie
Een aantal van de door ons aangeboden occasions bevind zich nog binnen de fabrieksgarantie. Het voordeel hiervan is dat u bij een eventuele storing terecht kunt bij de merkdealer in uw eigen woonplaats. De meeste Europese automerken hanteren twee jaar volledige fabrieksgarantie. Overige automerken hanteren doorgaans drie jaar volledige fabrieksgarantie. Op het moment dat een occasion onder fabrieksgarantie valt, wordt dit door ons vastgelegd op de koopovereenkomst.


Na de garantieperiode of bij geen garantie
Wanneer u een occasion aanschaft zonder garantie, of is de door u gekozen garantieperiode inmiddels verlopen en zijn er onverhoopt onvoorziene onkosten aan uw voertuig geconstateerd, zullen wij een eventueel mankement in opdracht van ons tegen kostprijs voor u verhelpen bij een garage waar wij mee samenwerken. Uw voordeel kan hierdoor oplopen tot zelfs meer als 50%.


Attentie
Indien u elders op eigen initiatief, en zonder onze schriftelijke toestemming werkzaamheden laat uitvoeren, worden de door u gemaakte kosten niet door ons vergoed!


Financiering
Vanzelfsprekend bestaat er de mogelijkheid uw “nieuwe” auto te financieren (een groot deel van onze klanten doet dit). U betaalt het geleende bedrag in termijnen terug aan de geldverstrekker. Ook moet u rente betalen over het geleende bedrag. Deze rente verschilt per geldverstrekker. Informeert u ook altijd naar de eventuele bijkomende kosten als provisies, verzekering, administratiekosten enz. Ook dit kan per geldverstrekker verschillen. U doet er verstandig aan bij meerdere geldverstrekkers zelf te informeren welke voor u de beste voorwaarden en kosten hanteren. Wij adviseren u ook altijd bij uw eigen bank langs te gaan. Wij hebben in de praktijk regelmatig meegemaakt, dat een geldverstrekker een aanvraag afkeurt terwijl de eigen bank er geen problemen mee had of betere voorwaarden kon aanbieden (uw eigen bank kent u immers het beste).
Het is bij ons door ervaringen uit het verleden helaas niet meer mogelijk een auto aan te schaffen onder voorbehoud van een financiering. Wij kunnen de auto dan namelijk niet meer verkopen en lopen het risico, dat de financiering om welke reden dan ook wordt afgewezen waardoor de koop geen plaats kan vinden met alle gevolgen van dien. U dient dus eerst zelf een schriftelijk financieringsakkoord te krijgen van uw geldverstrekker zodat u zeker weet dat u over het geld kunt beschikken alvorens u tot definitieve aankoop overgaat.
Op onze website staat een link van een financieringsmaatschappij waar wij mee samenwerken. U bent uiteraard vrij in uw keuze met welke maatschappij u in zee gaat!

 

Advertentie

Hoewel aan de informatie van deze advertentie de grootst mogelijke zorg wordt besteed, kan de adverteerder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan ook. Voor de exacte uitvoering en beschikbaarheid van de auto kunt U contact met ons opnemen via 0031 (0) 180 31 23 95.


Heeft u vragen of wilt u meer weten over Bedrijfswagencentrum Het groene hart? Wij zijn telefonisch bereikbaar via T. +31 (0)6 53 17 26 60 of klik hier voor meer informatie.