Dé leverancier van bedrijfswagens
TEL. +31 (0)6 53 17 26 60

Privacy

Winkel bedrijfsauto's is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

 

Winkel bedrijfsauto's houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Winkel bedrijfsauto's legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van Winkel bedrijfsauto's afneemt of anderszins contact heeft met Winkel bedrijfsauto's. Winkel bedrijfsauto's gebruikt deze gegevens voor adres validatie, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Ook kan Winkel bedrijfsauto's, voor deze doeleinden, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan de aan haar gelieerde financiële dienstverlener en haar dealerorganisaties. Hierbij tracht Winkel bedrijfsauto's rekening te houden met voorkeuren. Uw e-mailadres echter, zal uitsluitend door Winkel bedrijfsauto's worden gebruikt om u te informeren over haar nieuwe producten en diensten.

 

Op de sites van Winkel bedrijfsauto's kunt u links aantreffen naar andere sites. Winkel bedrijfsauto's kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de/het privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Winkel bedrijfsauto's, t.a.v. Klantenservice, 's-Gravenweg 306, 2911 BJ Nieuwerkerk ad ijssel. Winkel bedrijfsauto's behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Winkel bedrijfsauto's.

 

Nieuwerkerk ad ijssel, 5 november 2014